Tilbage til forsiden

Andagt

Velsignelse

Herren velsigne dig og bevare dig, Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig, Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred. 4 Mos 6,24-26

Herrens velsignelse er illustreret med lyset, som kommer fra oven og omgiver mennesket. Det særlige ved lyset er, at det har facon af et hjerte, når det rammer os. Det er ikke en kold projektør, men nåde og kærlighed, som omslutter dig. Du står midt i Guds hjerte, når han taler sådan til dig.

Velsignelse er ikke et lys, som præster selv kan "tænde". Hvis vi mennesker kræver at få "kirkens velsignelse" over både det ene og andet, ved vi ikke, hvad vi beder om. For ingen af os kan kræve Guds velsignelse. Og kirken kan heller ikke selv fremkalde den. Og da slet ikke over de livsformer, Gud har sagt nej til i bibelen.

Velsignelse er derimod Guds gave, som han bøjer sig ned til os med, når han dør på korset for vore synder og omfavner os ved evangeliet om Jesus. Lyt til Guds hjerte, som banker for dig i evangeliet. Når du hører, hvordan Gud elskede dig ved at lade Jesus dø for vore synder og ved at rejse ham op fra graven, da ved du, at du står midt i Guds velsignelse.

På søndag kan du igen høre evangeliet i den kristne menighed. Hør det og modtag Herrens velsignelse i slutningen af gudstjenesten. Herren velsigne dig og bevare dig! Velsignelsen i kirken er en gave, som gives til dig i det øjeblik, du hører ordene. Herren velsigner og bevarer dig! Han ser på dig med nåde og tilgivelse. Og han giver dig fred. "Fred" ("shalom" på hebræisk) er et stort og stærkt ord, som indeholder alt, hvad vi mennesker behøver til sjæl og legeme og i liv og død. Nu står du midt i lyset fra Herren. Du står i hans kærlighed, som omgiver dig med tilgivelse og frelse. Det er velsignelsen!

Bøn: Herre, velsign os og bevar os. Lad dit ansigt lyse over os og vær os nådig. Herre, løft dig ansigt mod os og giv os din fred. Amen.

Illustration: Jens Nex.
Tekst: Leif G. Jensen