.

Tilbage til forsiden

Andagt

Fremmed og tilflytter

1 Krønikebog 29,1-5: For dig, Gud, er vi fremmede og tilflyttere ...

Flygtninge og indvandrere er ikke de eneste frem­mede i Danmark! Der er også mange danskere, som føler sig frem­med overfor sig selv og overfor deres nærmes­te. Kend­er du ikke også til opleve­lsen af at være fremmed og på flugt?

Fremmed? ... fremmed i din egen daglig­stue; frem­med ved køkken­b­ordet; frem­med over­for dine børn, over­for din ægtefæ­lle eller part­n­er; fremmed over­for din ar­bejds­kam­merat og din nabo.

Flygtning? ... på flugt på grund af mis­forståel­ser­, du ikke kan over­vinde; på flugt på grund af b­eskyldninger, som du ikke kan få bugt med; på flugt fra forplig­tel­ser, som du efterhånden ser som en trus­sel mod dit liv; på flugt fra de krav, som du ikke længere kan leve op til.

Derfor er du blevet en fremmed og en flygtn­ing, som på må og få jagter efter en mening og lykke, som måske ikke mere findes for dig? Hvem ved?

Men du er ikke den eneste eller den første, som har følt det sådan. I bibelen beskrives menneskelivet netop sådan. Kong David sagde ved slutnin­gen af et langt liv: »For dig, Gud, er vi fremmede og tilflyttere ligesom alle vore fædre. Vore dage på jorden er som skyggen, der er intet håb« (1 Krøn 29,1­5).

Der findes én eneste flugtvej. Flugt­ve­jen er Jesus Kristus og troen på ham. I troen på ham finder du hjem, hjem, hvor du egentlig hører til. Hos ham er der til­givelse fra alle beskyld­ningerne og ny kraft til de forpligtel­ser, som hører dette liv til. Flugtvejen fører ind i den kristne menigh­ed, fordi Jesus Kris­tus har lovet at være til stede der med sit ord og sin tilgivelse..

LGJ, www.vivit.dk. post@vivit.dk