Forside
Fællesarrangementer 2018

Det er en glæde at indbyde til SOMMERLEJR
14.-19. juli 2018 ved Hobro!

PROGRAM
PROGRAM English version

ADRESSE
Thorsgaard Efterskole, Wiegårdsvej 2, 9500 Hobro

LINK til skolens fotos

Arrangør: Den Evangelisk-Lutherske Frikirke

LEJRUDVALG: Martins menighed
Birgitte og Ulrik Bay Jensen
Helene Storgaard
Inge og Bent Nielsen

E-mail: sommerlejr2018@vivit.dk

TEMA: ”… fordi Gud har talt”.
Bibelen begynder med at fortælle, at verden blev skabt ved Guds ord. Og da Gud sendte sin Søn til os, var det en opfyldelse af hans løfter i Gamle Testamente. Når vi mennesker får håb og tro på Jesus Kristus som vor Herre og Frelser, er det igen, fordi Gud har talt.

TID

LØRDAG
14. JULI

SØNDAG
15. JULI

MANDAG
16. JULI

TIRSDAG
17. JULI

ONSDAG
18. JULI

TORSDAG
19. JULI

08.00

 

M O R G E N M A D

09.15

Flaghejsning og morgensang

Oprydning og rengøring

09.30

Morgenbøn
Hebr 11,8-12
Guds kald kan vi gå på

Morgenbøn
Hebr 11,11-12
Guds løfte kan vi stole på

Morgenbøn
Hebr 11,17-19
Guds plan kan vi leve i

10.00

Gudstjeneste Liturgi
Samtale med børnene Prædiken: ”Frygt derfor ikke!” Matt 10,24-31
Kollekt til kirkens arbejde i Danmark

Børnemøde
Gud sagde til Abraham …
Gud skaber vores fremtid!
1 Mosebog 12

Børnemøde
Gud sagde til Sara …
Gud sørger for familien!
1 Mosebog 18

Børnemøde
Isak sagde til sin far …
Gud sørger for alting!
1 Mosebog 22

10.00

Bibelstudie Hebræerbrevet 1 (LGJ)

Bibelstudie
Hebræerbrevet 2 (SH)

Bibelstudie
Hebræerbrevet 3 (LGJ)

Kl. 10.30:
ANDAGT
Hebr 13,24-25: Hils … nåden være med jer alle!
Afslutning

10.45

K A F F E / T E / S A F T / F R U G T

11.15

T E M A
Velsignet i skabelsen (PO)

T E M A
Velsignet i frelsen (PO)

T E M A
Velsignet i dommen (PO)

12.15


Fra kl. 13: Ankomst og indkvartering

13.45-17.00: Kirkemøde/ for Den Ev.-Luth.Frikirke , Beretninger og drøftelse af kirkens liv og arbejde.
Hilsener.
Åbent for alle.

M I D D A G S M A D

FROKOST kl. 11.30

15.00

Kl. 13:45: Kirkemøde: økonomi & Guds godhed

15.00 Kaffe/the

 Åbent program:

Udflugt / Badning

B A S A R

Kaffe/the

Afrejse

16.30

Ændring
TEMA: ”Kristendom - Myte / Fake News
eller Sandt / Good News?”
Prof. Tomas Bokedal, Aberdeen

TEMA: ”Der står skrevet”
Kristus og Skriften
og den kristne (LGJ)
Seminar-tilbud

 

17.45

A F T E N S M A D

19.15

AFTENMØDE for alle
Frimodighed for Gud
Hebr 4,14-16 (SH)

Bålaften med andagt

AFTENMØDE for alle
Opbrud, fordi Gud kalder
Hebr 11,8-10 (LGJ)

AFTENMØDE for alle
Tro, fordi Gud lover
Hebr 11,11-12 (LGJ)

AFTENMØDE for alle
Håb, fordi Gud gør levende
Hebr 11,17-19 (LGJ)

20.45

Aftenhygge
inkl. kaffe/te

Aftenhygge
inkl. kaffe/te

Underholdning
inkl. kaffe/te

Aftenhygge
inkl. kaffe/te

23.00

G O D N A T

FORKYNDELSE OG UNDERVISNING
Bibeltimer, aftenmøder og seminarer forestås af kirkens præster: Leif G. Jensen (LGJ) og Sigmund Hjorthaug (SH) Aarhus og gæstetaler: pastor Peter Olofson (PO) fra Vålse
Børne- og juniormøder ved Mille Hammershøj, Eva Haahr og Søren Øhrstrøm.

PRAKTISKE OPLYSNINGER
TILMELDING SENEST 24. JUNI 2018 til: Lisa Bøgely, Åbanken 80, 4320 Lejre
sommerlejr2018@vivit.dk. / Mobil: 24 83 46 92

Oplys venligst følgende, når du tilmelder dig:
Antal personer / Prisgruppe(r) – se herunder, Tidspunkt for ankomst og afrejse, Navn, adresse, e-mail, telefon.
NB! Efter tilmeldingsfristen udsendes deltagerliste med navne og kontaktoplysninger. Meddel ved tilmel-ding, hvis du ikke ønsker at figurere på denne liste!

GRUPPE

ALDER

ALLE DAGE

PR. DØGN

PR. MÅLTID

A

0-4

Gratis

Gratis

Gratis

B

5-11

550

150

Gratis

C

12-18

1.000

250

50*

D

19-99

2.150

550

150*

E

Stud.

1.275

325

100*

Betalings muligheder oplyses efter tilmelding.
* Prisen for et måltid dækker samtidig udgifter i forbindelse med leje af skole, gæstetalere mm. NB! 10% rabat ved tilmelding senest 24. juni!

Prisen inkluderer måltider og indkvartering, men deltagere medbringer selv sengetøj. Mulighed for prisnedslag efter aftale! Kontakt Lejrudvalget ved Bent Nielsen, mobil 41 42 52 10.

MEDBRING
*
Sovepose/dyne og lagen
* Ting til basaren
* Bibel, papir, blyant + gerne musikinstrument

BASAR og INDSAMLING
Indsamling ved basaren går til støtte af børne-hjemmet i Moreira i Brasilien:

http://www.isstrindade.org.br/
http://www.vivit.dk/ym/lkm-moreira.html

ANKOMST og AFREJSE
Ankomst lørdag efter frokost.
Torsdag fælles rengøring, og afrejse efter frokost.

Der skal synges, hygges, spises, hviles, leges, undervises, trøstes, bedes og forkyndes. Morgenbøn sætter dagens tema, som samler os igen til aftenmødet: Guds ord til Abraham, Sara og Isak – og til os. Dagen igennem er der tilbud til alle aldre – Vi får god mad og glæder os til en god lejr i Hobro! -

VELKOMMEN!