Kirkeåret

1. søndag e. helligtrekonger (2. række)

Bibelsk indgangsvers

Halleluja! Herren vor Gud,
den Almægtige, har taget magten. (Åb 19,6)
Bryd ud i fryderåb for Herren, hele jorden!
Tjen Herren under glædessang (Sl 100,1-2)
Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden,
som i begyndelsen, så nu og altid, og i al evighed. Amen.

Kollekt

Herre, vor Gud, himmelske Fader! Du, som af nåde har sat en kristen husstand iblandt os; vi beder dig: Giv os sådanne hjerter, at vi kan være gode eksempler for børn og dem, vi har fået ansvar for, så vi ikke forarger dem med ord eller gerninger, men sammen med dem flittigt søger til kirke for at høre dit salige ord; og giv dem og os din Ånd og nåde, at ordet må bære frugt i hjerterne, så vi kan leve i vore hjem dig til lov, ære og pris, og andre mennesker til gavn og gode og intet menneske til forargelse, ved din elskede Søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed. Amen. (1)

(1) Kollekten er revideret med hjælp fra Messebog for Den norske Kirke.

Herre, vor Gud, himmelske Fader! Vi takker dig, fordi du af din nåde har ladet os komme til den salige dåb og givet os indsigt i dit guddommelige ord og i din vilje. Vi beder dig: Giv os din Helligånd, så vi ikke ringeagter dit ord, men flittigt hører det og ikke glemmer det. Lad det bære frugt hos os, så vi lever efter din vilje, vokser i en ret tro og gudsfrygt og til sidst dør i troen på dit ord og bliver til evig tid salige ved din Søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed. Amen. (2)

2. Kollekten er hentet fra Folkekirkens Alterbog '92 og skrevet til brug sammen med dåbsteksten efter 2. tekstrække.

Læsning fra Det gamle Testamente: Salme 8

For korlederen. Al-ha-gittit. Salme af David.
Herre, vor Herre!
Hvor herligt er dit navn over hele jorden,
du som har bredt din pragt ud på himlen!
Af børns og spædes mund har du grundlagt et værn mod dine modstandere
for at standse fjender og hævngerrige.
Når jeg ser din himmel, dine fingres værk, månen og stjernerne, som du satte der,
hvad er da et menneske, at du husker på det, et menneskebarn, at du tager dig af det?
Du har gjort det kun lidt ringere end Gud, med herlighed og ære har du kronet det.
Du har gjort det til hersker over dine hænders værk, alt har du lagt under dets fødder,
får og okser i mængde, selv de vilde dyr,
himlens fugle og havets fisk, dem som færdes ad havenes stier.
Herre, vor Herre!
Hvor herligt er dit navn over hele jorden!

Epistel: Efeserbrevet 6,1-4

Børn, adlyd jeres forældre i Herren; for det er ret og rigtigt. "Ær din far og din mor!" Det er det første bud, der er knyttet et løfte til: "for at det må gå dig godt, og du må få et langt liv på jorden." Og fædre, gør ikke jeres børn vrede, men opdrag dem med Herrens tugt og formaning.

Evangelium: Markus 10,13-16

Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde til dem: "Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres. Sandelig siger jeg jer: Den, der ikke modtager Guds rige ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det." Og han tog dem i favn og lagde hænderne på dem og velsignede dem.