Kirkeåret

Sidste søndag efter helligtrekonger (2. række)

Bibelsk indgangsvers: Sl 77,19 og 84,2

Dine lyn oplyste verden,
jorden rystede og skælvede (Sl 77,19)
Hvor er din bolig vidunderlig,
Hærskarers Herre! (Sl 84,2)
Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden,
som i begyndelsen, så nu og altid, og i al evighed. Amen.

Kollekt

Herre, vor Gud, himmelske Fader! Du, som viste os din Søn, Jesus Kristus, i lys fra himlen og påbød os at høre ham, i hvem du alene finder velbehag; vi beder: Oplys vore hjerter med dit ord og din Helligånd, så vi retter al vor tro og tillid imod hans død, hans fortjeneste og hans nåde. Lad derved også os komme til den herlighed, du gjorde synlig på ham, dengang han stod forklaret på bjerget, så vi bliver evigt salige til legeme og sjæl ved ham, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed. Amen. (9)

9. Kollekten er fra Folkekirkens Alterbog af 1992.

Eller

Barmhjertige, evige Gud, himmelske Fader! Vi takker dig, at du har åbenbaret din Søns herlighed for os og ladet dit evangeliums lys skinne for os. Vi beder dig, at du vil vække os ved dette lys, så vi med al flid kan vandre kristeligt i alle gode gerninger og altid styrkes af din nåde og leve i gudsfrygt ved vor Herre Jesus Kristus, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed! Amen. (10)

10. Kollekten er hentet fra Messebog for Den norske Kirke.

Læsning fra Det gamle Testamente: Esajas 2,2-5

Til sidst skal det ske, at Herrens tempelbjerg står urokkeligt,
højt over bjergene, knejsende over højene.
Alle folkeslag skal strømme dertil, talrige folk skal drage af sted og sige:
"Kom, lad os drage op til Herrens bjerg, til Jakobs Guds hus;
han skal vise os sine veje, og vi vil gå på hans stier.
For belæringen udgår fra Zion og Herrens ord fra Jerusalem."
Han skal skifte ret mellem folkeslagene, fælde dom blandt talrige folk.
De skal smede deres sværd om til plovjern og deres spyd til vingårdsknive.
Folk skal ikke løfte sværd mod folk, og de skal ikke mere oplæres til krig.
Jakobs hus, kom, lad os vandre i Herrens lys.

Epistel: Kolossenserne 1,24-28

Nu glæder jeg mig over det, jeg må lide for jer; og hvad der mangler af Kristi trængsler, udfylder jeg med min egen krop for hans legeme, som er kirken. Den er jeg blevet tjener for i kraft af det hverv, Gud har givet mig med henblik på jer: fuldt ud at forkynde Guds ord, den hemmelighed, som har været skjult for alle tider og slægter, men som nu er blevet åbenbaret for hans hellige; for dem ville Gud kundgøre, hvor rig på herlighed for hedningerne denne hemmelighed er: Kristus i jer, herlighedens håb. Ham forkynder vi, og vi formaner enhver og belærer enhver med al visdom for at føre ethvert menneske frem som fuldkomment i Kristus.

Evangelium: Johannes 12,23-33

Men Jesus svarede dem: "Timen er kommet, da Menneskesønnen skal herlig­gøres. Sandelig, sandelig siger jeg jer: Hvis hvedekornet ikke falder i jorden og dør, bliver det kun det ene korn; men hvis det dør, bærer det mange fold. Den, der elsker sit liv, mister det, og den, der hader sit liv i denne verden, skal bevare det til evigt liv. Den, der tjener mig, skal følge mig, og hvor jeg er, dér skal også min tjener være. Den, der tjener mig, ham skal Faderen ære.
Nu er min sjæl i oprør, og hvad skal jeg sige? Fader, frels mig fra denne time? Nej, det er derfor, jeg er nået til denne time. Fader, herliggør dit navn!" Da lød der en røst fra himlen: "Jeg har herliggjort det, og jeg vil atter herliggøre det." Folkeskaren, som stod der og hørte det, sagde, at det var torden. Andre sagde: "En engel talte til ham." Jesus sagde til dem: "Den røst lød ikke for min skyld, men for jeres skyld. Nu fældes der dom over denne verden, nu skal denne verdens fyrste jages ud. Og når jeg er blevet ophøjet fra jorden, vil jeg drage alle til mig." Det sagde han og betegnede dermed, hvordan han skulle dø.

Folkekirkens Alterbog ’92 lader epistlen begynde med v.25d.