Store Bededag (I)

Kollekt

Nådige Gud, vor kære, barmhjertige Fader! Du, som er rundhåndet med din tilgivelse og gerne vil forbarme dig over alle, der sørger over deres synder; dig beder vi: Forlad os vor skyld, og giv os nåde, at vi alle, som påkalder dit navn, til i dag og hver dag at afstå fra al uretfærdighed og al synd og vende om til dig af hele vort hjerte. Giv os din Helligånd, så vi styrkes i troen og lydighed og får kræfter til at sætte frugt i handlinger, der er omvendelsen værdige, og kan bede til dig med tro og tillid til, at du er vor nådige Gud og Fader, som vil hjælpe os og velsigne vort liv, indtil vi af din nåde bliver evigt salige ved din Søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed. Amen.

Læsning fra Det gamle Testamente: Salme 51,3-19

Gud, vær mig nådig i din godhed,
udslet mine overtrædelser i din store barmhjertighed!
Vask mig fuldstændig ren for skyld,
rens mig for synd!
For jeg kender mine overtrædelser,
og min synd har jeg altid for øje.
Mod dig alene har jeg syndet,
jeg har gjort, hvad der er ondt i dine øjne;
så er du retfærdig, når du anklager,
og ren, når du dømmer.
I skyld har jeg været, fra jeg blev født,
i synd, fra min mor undfangede mig.
Du elsker sandhed i det dunkle,
du lærer mig visdom i det skjulte.
Rens mig med isop for synd,
vask mig hvidere end sne!
Forkynd mig fryd og glæde,
lad de knogler, du knuste, juble!
Vend dit ansigt bort fra mine synder
og udslet al min skyld!
Skab et rent hjerte i mig, Gud,
giv mig på ny en fast ånd!
Kast mig ikke bort fra dig,
og tag ikke din hellige Ånd fra mig!
Lad mig atter frydes over din frelse,
styrk mig med en villig ånd!
Jeg vil lære lovbrydere dine veje,
så syndere kan vende om til dig.
Fri mig for blodskyld, Gud, min frelses Gud,
så min tunge kan juble over din retfærdighed.
Herre, åbn mine læber,
så min mund kan forkynde din pris.
For du vil ikke have slagtoffer,
og bringer jeg brændoffer, tager du ikke imod det;
mit offer, Gud, er en sønderbrudt ånd,
et sønderbrudt og sønderknust hjerte afviser du ikke, Gud.

Salme 67

Gud være os nådig og velsigne os,
han lade sit ansigt lyse over os, Sela
så din vej kendes på jorden
og din frelse blandt alle folkene.
Folkene skal takke dig, Gud,
alle folkene skal takke dig.
Folkeslagene skal glæde sig og juble,
for du dømmer folkene retfærdigt,
og du leder folkeslagene på jorden. Sela
Folkene skal takke dig, Gud,
alle folkene skal takke dig.
Jorden har givet sin afgrøde.
Gud, vor Gud velsigne os, Gud velsigne os,
og hele den vide jord frygte ham.

Epistel: Hebræerbrevet 8,10-12

Men sådan er den pagt, jeg vil slutte med Israels hus, når de dage kommer, siger Herren: Jeg lægger mine love i deres indre og skriver dem i deres hjerte. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mit folk. Ingen skal længere belære sin landsmand og sin broder og sige: 'Kend Herren!' For alle kender mig, fra den mindste til den største. Jeg tilgiver deres uret og husker ikke længere på deres synd."

Evangelium: Matthæus 3,1-10

I de dage træder Johannes Døber frem og prædiker i Judæas ørken: "Omvend jer, for Himmeriget er kommet nær!" Det er ham, der er talt om ved profeten Esajas, der siger:
Der er en, der råber i ørkenen:
Ban Herrens vej, gør hans stier jævne!
Johannes bar klæder af kamelhår og havde et læderbælte om livet, og hans føde var græshopper og vildhonning. Da drog Jerusalem og hele Judæa og hele Jordanegnen ud til ham, og de blev døbt af ham i Jordanfloden, idet de bekendte deres synder.
Men da han så, at mange af farisæerne og saddukæerne kom for at blive døbt af ham, sagde han til dem: "Øgleyngel, hvem har bildt jer ind, at I kan flygte fra den kommende vrede? Så bær da den frugt, som er omvendelsen værdig*, og tro ikke, at I kan sige ved jer selv: Vi har Abraham til fader. For jeg siger jer: Gud kan opvække børn til Abraham af stenene dér. Øksen ligger allerede ved træernes rod, og hvert træ, som ikke bærer god frugt, hugges om og kastes i ilden."

* Oversættelsen følger her 1948-oversættelsen, fordi den svarer bedst til grundteksten. 1992-oversættelsen skriver "kræver".