Palmesøndag (I)

Bibelsk salmevers (introitus)

I+II: Men du, Herre, hold dig ikke borte,
du, min styrke, skynd dig til hjælp!
frels mig fra løvens gab, fra vildoksernes horn! (Sl 22,21-22)
I: Min Gud, min Gud! Hvorfor har du forladt mig?
II: Du er langt borte fra mit råb om hjælp og fra mit skrig. (Sl 22,2)
I+II: Herre, hold dig ikke borte,
du, min styrke, skynd dig til hjælp!
frels mig fra løvens gab,
fra vildoksernes horn! (Sl 22,21-22)

Kollekt

Almægtige, evige Gud! Du, som ved din elskede Søns liv som menneske har givet alle mennesker et eksempel på ydmyghed og ladet ham lide pine og dø på korset for vore synder, giv os nådig, at vi erkender dette i en ret tro, og vogter os fra synden, og ved en kristen tålmodighed bliver delagtige i hans hellige pines og døds velgerninger, ved samme din elskede Søn, Jesus Kristus, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed. Amen.

Kollekten er hentet fra alterbøger før 1953 (fra Den norske Kirke og Ev.-Luth. Psalmebog, Slesvig). Her tales der mere direkte om Jesu pine, lidelse og død i vort sted for vore synder end i Folkekirkens Alterbog 1992. Sidstnævnte lyder således: Almægtige, evige Gud! Du, som lod din enbårne Søn ydmyge sig, så han påtog sig en tjeners skikkelse og blev lydig til døden på korset; giv os nådigt, at vi i en ret tro holder os til denne vore frelser, efterfølger ham i ydmyghed og lydighed og så omsider bliver salige ved ham, som med idg lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed. Amen.

Læsning fra Det gamle Testamente: Zakarias 9,9-12

Bryd ud i jubel, Zions datter, råb af fryd, Jerusalems datter!
Se, din konge kommer til dig, retfærdig og sejrrig,
sagtmodig, ridende på et æsel, på en æselhoppes føl.
Jeg tilintetgør vognene i Efraim og hestene i Jerusalem,
krigsbuerne skal tilintetgøres. Han udråber fred til folkene,
han hersker fra hav til hav og fra floden til jordens ender.
For dit pagtsblods skyld slipper jeg dine fanger løs
fra cisternen, hvor der ikke er vand.
Vend tilbage til borgen, I fanger, der har håb!
I dag er der en, der forkynder: "Jeg giver dig igen i dobbelt mål."

Epistel: Filipperbrevet 2,5-11

I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus,
han, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for et rov
at være lige med Gud, men gav afkald på det,
tog en tjeners skikkelse på og blev mennesker lig;
og da han var trådt frem som et menneske, ydmygede han sig
og blev lydig indtil døden, ja, døden på et kors.
Derfor har Gud højt ophøjet ham
og skænket ham navnet over alle navne,
for at i Jesu navn hvert knæ skal bøje sig,
i himlen og på jorden og under jorden,
og hver tunge bekende:
Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære.

Evangelium: Matthæus 21,1-9

Da de nærmede sig Jerusalem og kom til Betfage ved Oliebjerget, sendte Jesus to disciple af sted og sagde til dem: "Gå ind i landsbyen heroverfor, og I vil straks finde et æsel, som står bundet med sit føl. Løs dem, og kom med dem. Og hvis nogen spørger jer om noget, skal I svare: Herren har brug for dem, men vil straks sende dem tilbage." Det skete, for at det skulle opfyldes, som er talt ved profeten, der siger:
Sig til Zions datter:
Se, din konge kommer til dig,
sagtmodig, ridende på et æsel
og på et trækdyrs føl.
Disciplene gik hen og gjorde, som Jesus havde pålagt dem. De kom med æslet og føllet og lagde deres kapper på dem, og han satte sig derpå. Den store folkeskare bredte deres kapper ud på vejen, andre skar grene af træerne og strøede dem på vejen. Og skarerne, som gik foran ham, og de, der fulgte efter, råbte:
Hosianna, Davids søn!
Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn!
Hosianna i det højeste!