Forside www.vivit.dk
Oversigt Søgemaskine

Søg først ...!

15. søndag e. trinitatis, 24. september 2017 i Kbh. og Aarhus. LGJ
ENGELSK Sammenfatning / ENGLISH SUMMARY

Evangelium: Matthæus 6,24-34
Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene og ringeagte den anden. I kan ikke tjene både Gud og mammon. Derfor siger jeg jer: Vær ikke bekymrede for jeres liv, hvordan I får noget at spise og drikke, eller for, hvordan I får tøj på kroppen. Er livet ikke mere end maden, og legemet mere end klæderne? Se himlens fugle; de sår ikke og høster ikke og samler ikke i lade, og jeres himmelske fader giver dem føden. Er I ikke langt mere værd end de? Hvem af jer kan lægge en dag til sit liv ved at bekymre sig? Og hvorfor bekymrer I jer for klæder? Læg mærke til, hvordan markens liljer gror; de arbejder ikke og spinder ikke. Men jeg siger jer: End ikke Salomo i al sin pragt var klædt som en af dem. Klæder Gud således markens græs, som står i dag og i morgen kastes i ovnen, hvor meget snarere så ikke jer, I lidettroende? I må altså ikke være bekymrede og spørge: Hvordan får vi noget at spise og drikke? Eller: Hvordan får vi tøj på kroppen? Alt dette søger hedningerne jo efter, og jeres himmelske fader ved, at I trænger til alt dette. Men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift. Så vær da ikke bekymrede for dagen i morgen; dagen i morgen skal bekymre sig for det, der hører den til. Hver dag har nok i sin plage.

I.

1. ”Søg først Guds rige og hans retfærdighed!” Hvis vi først skal søge Guds rige, er det naturligt at forvente, at vi derefter skal søge andre ting her i livet. Søg først Guds rige og hans retfærdighed, og søg derefter at få dække alle mulige jordiske behov. Altså en opdeling af livet i to verdener, to rum og to tidsafsnit. Men den forventede eftersætning udebliver. Den kommer ikke. I stedet siger Jesus noget helt andet: ”Så skal alt det andet gives jer i tilgift.” Med Guds rige følger alt andet godt. Alt!

2. Det ikke er muligt og heller ikke rigtigt at dele livet op i sådan to rum eller verdener, som vi kan kalde hhv. Guds og vores. Det siger Jesus i begyndelsen af evangeliet: ” Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene og ringeagte den anden. I kan ikke tjene både Gud og mammon.” Gud er vores Herre hverdage og søndage, både i stort og småt.

3. Livet som kristen er ikke opdelt i den del, hvor Gud frelser os af nåde, og en anden del, hvor vi skal sørge for os selv med vore gerninger og bekymringer. Han siger jo: ” Vær ikke bekymrede for jeres liv, hvordan I får noget at spise og drikke, eller for, hvordan I får tøj på kroppen. ... Klæder Gud således markens græs, som står i dag og i morgen kastes i ovnen, hvor meget snarere så ikke jer, I lidettroende? … Jeres himmelske fader ved, at I trænger til alt dette.” Jesus fastholder, at det er vores Far, som sørger for det hele: for hverdagens liv såvel som for vores frelse. Det betyder ikke, at vi skal lægge hænderne i skødet og være passive. - Mere om det sidst i prædikenen. - Vi plejer jo at være meget på vagt overfor ger­nings-retfærdighed, altså for faren, der ligger i at tro, at vi skal frelse os selv, og at Jesus ikke er vores eneste frelser. Men i dagens evangelium advarer Jesus mod faren for, at vi tror, at vi selv skal sørge for livet her på jorden, klæder og mad. Men skal vi da ikke også det? Svaret er ”Nej!” Jesus siger jo udtrykkeligt: ” Alt dette (mad og tøj) søger hedningerne jo efter, og jeres himmelske fader ved, at I trænger til alt dette.” Og han for­klarer, at ligesom vores himmelske far sørger for fuglene og blomsterne, sådan vil han også give disciplene mad og klæder: Klæder Gud således markens græs, som står i dag og i morgen kastes i ovnen, hvor meget snarere så ikke jer, I lidettroende?” - Men hvis vi ikke søge alt det, hvad skal vi så bruge vores liv til? Jesus svarer:

 

II.

4. Søg først Guds rige og hans retfærdighed!” Jesus siger ”Søg!” Betyder det så, at det er op til os at finde Guds rige? Og er det da ikke også usikkert, om vi nogensinde finder det? ”Søg først Guds rige!” Nej, det er ikke usikkert. For Guds rige er ikke langt borte.

5. Jesus sagde jo som det første overhovedet, at "Omvend jer, for Himmeriget er kommet nær!” (Matt 4,17). Det er baggrunden for hans opfordring til, at vi skal søge Guds rige. Det er kommet nær. Derfor søger vi ikke noget uvist og usikkert, men ham, som er kommet til os. Det er ligesom, når vi mennesker søger ind til hinanden, når vi har hinanden og er sammen. Da er det ikke usikkert, om vi finder hinanden. For vi har jo allerede fået hinanden. Sådan skal vi også søge Guds rige, fordi Gud har givet os det i Jesus Kristus.

6. Jesus siger i samme prædiken – i bjergprædikenens indledning: ”Salige er de fattige i ånden, for Himmeriget er deres” (Matt 5,3). Riget er nær. For Jesus er nær. Guds Søn blev menneske. Og han fik navnet Jesus, fordi han skulle frelse sit folk fra dets synder. Jesus understreger, at det ikke blot gjaldt disciplene dengang, men også gælder for os i menigheden: ”Jeg siger jer også: Alt, hvad to af jer her på jorden bliver enige om at bede om, det skal de få af min himmelske fader. For hvor to eller tre er forsamlet i mit navn, dér er jeg midt iblandt dem” (Matt 18,19-20). Og i missions­befalingen: ”Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende” (Matt 28,20). Derfor kan vi søge ham, dvs. søge ind til ham. I lyst og nød, i gode og i onde dage, i medgang og i modgang: Når synden trykker, for at få nåde; og når livet er lyst og let, for at leve det i tak og tjeneste.

 

III.

7. Og ”søg hans retfærdighed!” Vi skal søge retfærdigheden, det, som er rigtigt, den rette færden, den rette måde at leve på. Bjergprædikenen viser os, hvordan vi skal leve. Her forklarer Jesus de 10 bud direkte og konkret. Vi skal stræbe efter at leve sådan! Men hvad så, når vi må indse, at har dræbt med vore ord, bedrevet hor i hjertet og ikke dyrket Gud, men søgt væk fra hans ord, i stedet for at lytte og tage imod det? Hvor finder vi da retfærdigheden? Hvor skal vi da søge den? Igen hjælper Jesus os: ”Salige er de, som hungrer og tørster efter retfær­digheden, for de skal mættes!” (Matt 5,6). Og vi har i evangelierne et fantastisk eksempel på et menneske, som søgte Guds rige og Jesu retfærdighed, nemlig røveren på korset. Han stod udenfor Guds rige. Han var dødsdømt på grund af sin uretfærdighed. I den situation søgte han Guds rige: ”Jesus, husk på mig, når du kommer i dit rige!” Og han blev taget med ind i Guds rige samme dag: Sandelig siger jeg dig, i dag, når vi begge dør om lidt, da er vi sammen i Paradis. Sådan bliver et menneske reddet fra skylden og døden og dommen. Ved Jesus, der be­der: ”Fader tilgiv dem!” og derefter siger: Du skal være hos mig i Paradis!

8. Det en ufattelig stor gave at være sammen med kristne, som er blevet trøstet, som er blevet mættet og som har fundet denne ro. For de bevidner for os, at Jesus er her.

 

IV.

9. ”Så skal alt det andet gives jer i tilgift!” Hermed gør Jesus hele din hverdag til noget, du får "oven i købet" – eller rettere "i tilgift", altså oven i den frelsens gave (for vi har jo ikke købt noget). Måske vi får forklaringen på, hvad han mener med ”tilgift”, når vi kigger ind i Fadervor, som Jesus lærer os at bede i Matthæus 6 umiddelbart før søndagens evangelium. Her søger vi jo Guds rige, når vi beder ”Komme dit rige!” … Og derefter må vi bede om alt det øvrige, nemlig TILGIFTEN, som er: ”Ske din vilje på jorden”, ”Giv os i dag vort daglige brød!”, ”Og forlad os vor skyld!”, Og ”led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde!” Alt det andet” er alt det, vi så ofte går og bekymrer os for. Guds vilje med mit liv; hvordan det dog skal gå mig og mine kære; tøjet og klæderne; tilgivelsen; livets mange fristelser og det onde i verden. Vi bekymrer os, når vi tænker på vore børn, vores menighed, uddannelse, venner og arbejde og alle andre nødvendige ting for at vores og andres liv. Men Jesus har lovet, at det vil blive givet os i tilgift!

10. Men er der da intet, vi skal gøre? Jo, meget! Vi skal gøre det, Gud har kaldet os til som far, mor, barn, ung, medlem i menigheden og borger i samfundet. Og mens vi gør det, giver han os lov til at hvile i, at alt afhænger af hans velsignelse. Og at den også er tilstrækkelig! På den ene side kalder han os til at være flittige og arbejde. Han siger i søndagens epistel: Bær hinandens byrder, således opfylder I Kristi lov…. Lad os ikke blive trætte af at gøre det, som er ret; vi skal til sin tid høste, blot vi ikke giver op. Så lad os da gøre godt mod alle, så længe det er tid, især mod vore trosfæller (Gal 6). Her er nok at gøre. På den anden side nytter det alt sammen intet, hvis ikke Herren velsigner. Der står jo i en salme, at det er forgæves, at I fra tidlig morgen til sent om aftenen slider for det daglige brød; for den, Herren elsker, får det, mens han sover (Sl 127,2).

11. ”Så skal alt det andet gives jer i tilgift.” Det betyder, at Gud simpelt hen giver os det hele i tilgift - oven i - når vi søger hans rige og hans retfærdighed.

Konklusion: ”Vær ikke bekymrede!” Amen

ENGLISH SUMMARY:
Sunday, September 24, 2017

 Matthew 6:24-34

24  ¶ "No one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and money.

25  ¶ "Therefore I tell you, do not be anxious about your life, what you will eat or what you will drink, nor about your body, what you will put on. Is not life more than food, and the body more than clothing? 26 Look at the birds of the air: they neither sow nor reap nor gather into barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not of more value than they? 27 And which of you by being anxious can add a single hour to his span of life? 28 And why are you anxious about clothing? Consider the lilies of the field, how they grow: they neither toil nor spin, 29 yet I tell you, even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. 30 But if God so clothes the grass of the field, which today is alive and tomorrow is thrown into the oven, will he not much more clothe you, O you of little faith? 31 Therefore do not be anxious, saying, 'What shall we eat?' or 'What shall we drink?' or 'What shall we wear?' 32 For the Gentiles seek after all these things, and your heavenly Father knows that you need them all. 33 But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things will be added to you. 34  ¶ "Therefore do not be anxious about tomorrow, for tomorrow will be anxious for itself. Sufficient for the day is its own trouble.

SERMON SUMMARY

I. Seek first!

II. Seek the Kingdom of God!

III. Seek his righteousness

IV. All tings shall be added to you!

Conclusion: v.34: Don’t worry!

Tilbage til prædiken-oversigtDen evangelisk-lutherske Frikirke. Lagt på www.vivit.dk 25.09.2017. post@vivit.dk