Brug talenterne!

Oversigt
Søgemaskine

Søndag septuagesima, 24. januar 2016 i København og Aarhus. LGJ
Salmer: 690, 31v3-4, 325 // 675, 430, 46

Evangelium: Matthæus 25,14-30
Det er som med en mand, der skulle rejse til udlandet og kaldte sine tjenere til sig og betroede dem sin formue; én gav han fem talenter, en anden to og en tredje én, enhver efter hans evne; så rejste han. Den, der havde fået de fem talenter, gik straks hen og handlede med dem og tjente fem til. Lige­ledes tjente han med de to talenter to til. Men den, der havde fået én talent, gik hen og gravede et hul i jorsden og gemte sin herres penge. Lang tid efter kommer disse tjeneres herre tilbage og gør regnskab med dem. Den, der havde fået de fem talenter, kom og lagde andre fem talenter på bordet og sagde: Herre, du betroede mig fem talenter; se, jeg har tjent fem talenter til. Hans herre sagde til ham: Godt, du gode og tro tjener; du har været tro i det små, jeg vil betro dig meget. Gå ind til din herres glæde! Også han med de to talenter kom og sagde: Herre, du betroede mig to talenter; se, jeg har tjent to talenter til. Hans herre sagde til ham: Godt, du gode og tro tjener; du har været tro i det små, jeg vil betro dig meget. Gå ind til din herres glæde! Så kom også han, som havde fået den ene talent, og han sagde: Herre, jeg kender dig som en hård mand, der høster, hvor du ikke har sået, og samler, hvor du ikke har spredt, og af frygt for dig gik jeg hen og gemte din talent i jorden. Se, her har du, hvad dit er. Men hans herre sagde til ham: Du dårlige og dovne tjener! Du vidste, at jeg høster, hvor jeg ikke har sået, og samler, hvor jeg ikke har spredt. Så burde du have betroet mine penge til vekselererne, så jeg havde fået mit igen med rente, når jeg kom tilbage. Tag derfor talenten fra ham og giv den til ham med de ti talenter. For enhver, som har, til ham skal der gives, og han skal have overflod, men den, der ikke har, fra ham skal selv det tages, som han har. Og kast den uduelige tjener ud i mørket udenfor. Dér skal der være gråd og tænderskæren.   

Lignelsen hører hjemme i den sidste lange tale, Jesus holdt til disciplene på Oliebjerget mellem palmesøndag og skærtorsdag. Jesus viser os i lignelsen, hvordan vi skal leve som kristne i tiden mellem Jesu himmelfart og Jesu genkomst.

I. TIL INDLEDNING

1. MANDEN er Menneskesønnen. At han rejste til udlandet, får os til at tænke på hans himmelfart. Han ønsker at vi lever som hans tjenere, mens han er bortrejst. TJENERE er ikke fremmede personer, men mennesker, som kender ham, og som han har havde kaldet og indsat i tjenesten. Og TALENTERNE er hans egen formue. De er uddelt personligt og individuelt så de passer til hver enkelts evner. Derfor nok ikke Frelsen, ikke Evangeliet, ikke Dåb og Nadver, som er talenterne. For det giver han os alle fuldt ud til vor frelse. Men det er andre gaver, som vi skal tjene ham med. Vi skal tjene ham med det, der er betroet os. Ikke med det, vi ikke har fået, heller ikke med det, andre har fået betroet.

2. En talent svarede til ca. 50 kg. sølv. Det var vægten af 6.000 drakmer, som var det, man tjente på 6.000 dage. Og 6.000 dage svarer til 13 år. Hvad har vi, som er 13 års løn værd? Det kan være hele skoletiden, alt hvad du fik de 13 år! Eller din uddannelse på 5 år plus 8 år af dit arbejdsliv. 13 år. Eller det er den periode, hvor I får børn i jeres familie. En tjener fik 1 talent, dvs. 13 års indtægt at arbejde med. En anden fik 2 talenter, dvs. 26 års indtægt. Og en tredje fik 5 talenter, som er 65 års indtægt. - Nu bliver det konkret for os. Det, de fik var ikke en enkelt lille åndelig gave, som kan udvikles i et par år gennem kursus og bøn. Jo, det kan jo være en lille bitte del af talenten. Men det peger meget ressourcer, som de havde til at være fiskere på Genesaret sø, til at være tømrere i Nazaret, til at sy tæpper, til at være præster ved templet. Hele udrustningen, der ligger bag er de talenter, de fik; og det svarede til enhvers evne. Og det er din herres formue, som han har givet dig til låns.

II. DIN GRUNDVÆRDI

3. Men udgangspunkter er din grundværdi: livet og frelsen. Jesus sagde jo til disciplene nogle dage senere: I er ikke blot tjenere, I er mine venner. Og jeg sætter mit liv til for jer. Det er mere end 13 års løn. Det er mere end et langt livs arbejde. Det er en værdi, som kan bære os igennem gode og vanskelige dage, medgang og modgang. Det er en værdi, som holder os oppe, når vores eget liv er svagt, når vi nedvurderes af os selv eller andre, eller når vi sammenligner os med andre og føler os fattige. Det er en værdi, der ikke afhænger af, hvor godt dit liv lykkes.

4. Det er så vigtigt, at vi tager udgangspunkt frelsens grundværdi. Vi skal se vore talenter i en helt anden sammenhæng: I sammenhæng med behovet for kærlighed og hjælp.Se, hvad du er værd, når du måler din værdi ud fra Menneskesønnen, som gav sit liv for dig og alle andre. Da stiger værdien, da vokser glæden. Og når han så endda oven i den værdi giver os sin formue – ganske vist forskelligt – men dog mindst 13års løn – da er vi klar over, at han vil bruge os. Han vil bruge dig til godhed over for en eller to mennesker i løbet af dit liv. Er det ikke en stor opgave? Se på din grundværdi, som langt overgår dine talenters værdi! Jesus Kristus har brugt sit liv for dig, så du i HAM har al den værdi, du behøver. Han er dit liv. Han er din ære. Han er din lovsang. Han er din Herre. Og du er hans. Du er hans ven. Du er hans discipel. Du er hans tjener. Det er her, du står som kristen.

III. DINE TALENTER

5. Lignelsen fortæller nu, at du - ud over din grundværdi, som er uendelig stor - har fået en eller flere talenter af ham som hans discipel. Talenterne fortjener også opmærksomhed. Det er din individuelle gave, som du har til låns. Du har fået den, for at bruge den for din Herre – i hans interesse og efter hans vilje. Og som vi så til at begynde med, svarer en talent til 13 år, han har givet dig, 2 talenter til 26 år og 5 talenter til 65 år. – Det har du fået oveni.

6. Er du far eller mor, da er det jo en stor, stor gave og et stort kald til at sørge for livet, give mad, sørge for under sygdom, give glæde i hverdagen, opdrage og oplære og vise hen til Gud. Vær mor og far med de talenter, du har fået gennem din barndom, uddannelse og voksenliv! - Er du gift og har en ægtefælle, da har du også en stor opgave. Du lovede at elske og ære i medgang og modgang. Se, hvor rige gaver du har fået gennem det menneske, som lovede at være trofast overfor dig. Det menneske lagde sin skæbne og fremtid i dine hænder. Og du lagde din fremtid og din skæbne her på jorden i din ægtefælles hænder. Det er talenter, som skal bruges. Elsk og ære indtil døden skiller jer eller indtil jeres Herre kommer tilbage. - Hvis du lever alene, da har du ikke den opgave og det kald, som ægtefæller og forældre Det kan opleves som ensomhed, både når vi hører, at Gud selv siger, at det ikke er godt for et menneske at være alene, og når vi ser på ægteskaber, hvor mand og kone giver hinanden tryghed. På den anden side ved vi jo, at parforhold og familieliv ikke er fyldt med idel lykke, fordi vi mennesker kan slide hinanden ned i vore små fællesskaber i stedet for at lade os bruge til velsignelse for hinanden og andre. Hvis det er din livssituation lige nu, da brug det overskud, du har som ugift. Invester og tjen din Herre! -

7. For alle kristne – uanset kald og stand – gælder det, at vi hører sammen med vores Herre og sammen med hinanden. Derfor er den enlige er ikke alene. Og I er ikke alene, I to som er gift og kan opleve særlig skyld, frustrationer og nød i jeres ægteskab. Og I, som er forældre og har børn, og som mærker, hvor hårdt det kan være, hvor meget slid det fører med sig, og hvordan det nogle gange kan fylde jer med bekymringer og smerte, I er ikke alene. I har en Herre, som elsker familien og som gav jer jeres talenter – jeres opgaver og udrustning. Hver især hører I sammen i den kristne menighed med de andre, som knæler og beder og lytter, og synger, og lider nederlag, må erkende deres nederlag og svaghed, og som bæres af TILGIVELSE og KÆRLIGHED. Sådan vokser troen og glæden hos os. Det, vores Herre giver os at arbejde med, er ikke vores ejendom. Derfor vil vi ikke skæve misundeligt til andre, som har flere talenter end os. Hvis de har flere end du har, så er de ikke af den grund mere værd. Og har de mindre, så er de ikke mindre værd. I lignelsen lige efter forklarer Jesus, hvad opgaverne kan være: "Jeg var sulten og tørstig, og I gav mig noget at spise og drikke, jeg var fremmed, og I tog imod mig, jeg var nøgen, og I gav mig tøj, jeg var syg, og I tog jer af mig, jeg var i fængsel, og I besøgte mig."

8. Det er overraskende, hvor meget de to tjenere får ud af deres indsats. 2 talenter = 26 års løn bliver til 4 talenter = 52 års løn. Og 5 talenter = 65 års løn bliver til 10 talenter = 130 års løn. Hvad ville ham med de 13 års løn ikke have fået ud af det, hvis han havde brugt dem i tillid til sin Herre? Helt sikkert det dobbelte, 26 års løn! Men han kendte ikke sin Herres godhed, men mente, at han var en hård mand. Alligevel handlede han ikke tilsvarende fornuftigt. Han gad ham ikke. Han gad kun sig selv. Da er man herreløs og gudløs. Den bløde måde at udtrykke det på er at sige, at man er "selvstændig", "selvbevidst" og "hviler i sig selv og sit eget værd". Men man lever ikke for andres skyld, men for sin egen skyld.

IV. LIVETS MENING OG UDGANG

9. Er det virkelig livets mening? – Nej! Vi mærker i lignelsen, at de to tjenere, gik i gang og brugte deres talenter for deres herre - i flid og med glæde. Vi ved det fra den måde, de kommer til deres Herre, da han vender tilbage. De siger: ”Se, Herre! ... du gav mig … Her er …” Den glæde er også din i Herrens tjeneste! Livets mening ligger i at være en velsignelse for andre, at være det i dit kald og i den situation, du lever i. At sørge for de mennesker, som du særligt har fået ansvar for i familie, menighed og samfund. Og denne omsorg og kærlighed vokser ud af evangeliet, som lyder sådan: Således elskede Gud verden, at han gav sin søn, den enbårne! Og: Ingen har større kærlighed end at han sætter sit liv til for sine venner. I er mine venner.

10. Når vi hviler i, at vi har denne værdi, kan det ikke gå galt, når vi tjener Gud med de talenter, han har givet os. Brug frimodigt og med glæde den udrustning, du har fået eller lige nu får som barn, i din opvækst, under din uddannelse og i dit voksenliv. Brug frimodigt de gaver, som du får i menigheden, nådegaver til at hjælpe, til at tjene, til at styre, til at prædike, til at missionere og til at give almisse og ofre til Guds riges arbejde og vækst.

11. Det kan kun gå galt på en måde: nemlig når vi i mistillid forkaster hans gave, bruger den på os selv og misunder andre de gaver, de har fået, eller frasiger os ansvaret for vor næste og ikke vil tjene Gud. Det gjorde ham, som gravede sin ene talent ned. Og det gik virkelig galt for ham. Med ham som eksempel fortæller Jesus, hvor galt det vil gå, når vi lever i mistillid til Gud og kun regner med os selv. Det ender i fortabelse.

12. Hvordan kan den gode Jesus sige det? Fordi han selv nogle få dage senere blev deres og vores sted­for­træ­der – for at frelse os fra dommen, bære synden, og ved sin opstandelse skabe håb hos os – tro og dermed også give os grundværdien tilbage – og oven i det talenter til brug midt i livet, der, hvor vi er.

Lad os bruge talenterne. Det kan ikke gå galt, når vi bruger det i tro på Herren. Amen.

Tilbage til prædiken-oversigtDen evangelisk-lutherske Frikirke. Lagt på www.vivit.dk 24.1.2016. post@vivit.dk