Den Evangelisk-Lutherske Frikirkes hjemmeside:
Dette er 2014-versionen: www.vivit.dk/2014.htm,
hvorfra sider redigeres til 2015-versionen frem til udgangen af 2015.

LINK til ny version af www.vivit.dk/loesning

Kalender og andagt
Kontakt
Her ligger kirken
FOTOS fra kirken
Historie og nutid
www.findvej.dk

LØSNING
Evangelisk Lutherske Frikirke
Vinkelvej 8, 8723 Løsning

Er vi moderne mennesker syndere?

Vi er hverken terrorister eller menneskehadere, og vi lever et hæderligt liv. Vi betaler så vidt mulig enhver sit og gør da også godt, så vidt det står til os. Vi går da til møde og kirke og tager del i det kirkelige arbejde, så ingen kan vel kalde os for syndere. Jo vi har vores på det tørre.

Men den undskyldning eller selvforherligelse kan vi ikke leve og dø på. Vi må indrømme, at vi behøver en til at frelse os, og som det lød nytårsdag i gudstjenesten: Da Maria og Josef kom op i Templet for at navngive Jesus og få ham omskåret lød forklaringen på hans navn: ”for han skal frelse folket fra deres synder”

Vi HAR brug for en frelser, vi evner ikke selv at hive os op af det dynd vi hænger fast i.Der må komme en ude fra og hjælpe os. Heldigvis så lyder det til os: ”OS ER I DAG EN FRELSER FØD HALLELUJA.”

Kom og hør det glade budskab forkyndt til frelse for dig og mig, han ønsker at være vores frelser. På gensyn på Søndag!

Tekst O.Andersen