Den Evangelisk-Lutherske Frikirkes hjemmeside:
Dette er 2014-versionen: www.vivit.dk/2014.htm,
hvorfra sider redigeres til 2015-versionen frem til udgangen af 2015.

LINK til 2015-VERSION af www.vivit.dk

Kalender og andagt
Kontakt
Her ligger kirken
Fotos kirken
Historie og nutid
www.findvej.dk

LØSNING
Evangelisk Lutherske Frikirke
Vinkelvej 8, 8723 Løsning

Her ligger kirken

Følg Vestergade til Jernbanegade og Nørregade over jernbanen og så til højre ved kirkeskiltet ca. 100 m. - Nu er du ved Frikirken, og du er hjertelig velkommen.

Gudstjenesten følger enhver anden højmesse i folkekirken; der synges salmer og sange, der bedes, troen bekendes, og som det bedste får vi en prædiken hvor Guds ord er i centrum. Gudstjenesten slutter med velsignelsen og udgangsbøn og udgangssang.

Nogle søndage vil der være kirkekaffe, den drikkes i et af hjemmene, og alle indbydes til at deltage.

En gang om måneden har vi søndagsmøde i stedet for gudstjeneste, det holdes på skift i et af hjemmene. Vi tager ind i mellem turen til vores søstermenighed i Århus og følger gudstjenesten der.

Velkommen i kirken på Vinkelvej!

Kontakt
Orla Andersen, Neptunvej 4, 8723 Løsning. Tlf. 75 65 03 51. E-mail: orlaandersen@lafnet.dk
Pastor Leif G. Jensen, Skejbygaardsvej 25, 8240 Risskov. Tlf. 75 65 16 60. E-mail: post@vivit.dk