Forside
Fællesarrangementer 2017

ENGLISH VERSION

"Glæde i Kristus"

Årsmøde og Kirkemøde 6.-7. maj med FEJRING AF 500-året for reformationen.

Den Ev.-Luth. Frikirkes 162. årsmøde i Gratiakirken, Evangelisk Lutherske Frikirke i Aarhus,
Skejbygårdsvej 23, 8240 Risskov

LØRDAG 6. maj 2017

13.50: Velkomst. Andagt
14.00: Forhandlingsmøde 
* Årsberetninger 2016-17, regnskab 2016 og budget 2018
* Kaffe. Hilsner
* Kirken i dag og i morgen: Arbejde, mission, kirkefællesskab, kontakter, samarbejde

18.00: Aftensmad i kirken
Tilmelding nødvendig af hensyn til bestilling

19.00: REFORMATION I:
"Kirkens frihed og forpligtelse - i Kristus - under en verdslig øvrighed"
 
(Søren Øhrstrøm.)
1) Information om statens lovregulering af trossamfund i 2016-17. Formål: At beskytte stat og borgere! Forsøg på at påtvinge kirker humanistiske frihedsnormer? Hvad handler det om? Info om og kommentarer til Trossamfundsudvalgets Betænkning.
2) Hvordan skal vi forholde os som kirkesamfund og medlemmer i kirken? Underordning og lydighed set ud fra
Bibel og Bekendelse.

19.45: Samtale / debat.
20:30: Aftenbøn
(S.Hjorthaug) og -sang

SØNDAG 7. maj 2017

10.00: Gudstjeneste. Prædiken
med skriftemål og tilgivelse = Glæde i Kristus. Prædiken (LGJ)
Kollekt til kirkens arbejde i Danmark

12.00: Middag

13.30: Beretninger fra 1) ILYR i Basel, 2) Børne-vinterlejr i Sejs, 3) Netværk for evangelisk-luthersk kirkesamarbejde i Norge

14.00: REFORMATION II: 
”En kristens frihed og forpligtelse - i Kristus - midt i livet" 
(Leif G. Jensen)
1) En kristen er en fri herre og ikke underordnet nogen.
2) En kristen er en tjenende træl i alle ting og underordnet enhver
Hvordan lever vi friheden ud? - Hvordan lever vi som trælle?

15.00: Kaffe
15.45: Afslutnings-andagt
16.00: Afrejse