<<<- RETUR til Andagt

Salme 4
For korlederen. Til strengespil.
Salme af David.Svar mig, når jeg råber,
du min retfærdigheds Gud!
Du, som har befriet mig i trængsler,
vær mig nådig, og hør min bøn!I mennesker, hvor længe vil I krænke min ære?
I elsker tomhed og søger løgn. Sela
I skal vide, at Herren har vist sin underfulde troskab mod mig,
Herren hører, når jeg råber til ham.Bliv blot vrede, men synd ikke!
Tænk efter på jeres leje, og vær stille! Sela
Bring de rette ofre, og stol på Herren!
Mange siger: Hvem lader os opleve lykke?Løft dit ansigts lys mod os, Herre!
Du har givet mig større glæde i hjertet,
end man har, når der er rigdom af korn og vin.I fred kan jeg lægge mig og sove,
for kun du, Herre, lader mig bo i tryghed.

(Det danske Bibelselskabs oversættelse af 1992)

Bo i tryghed

Salme 4,9
I fred kan jeg lægge mig og sove, for kun du, Herre, lader mig bo i tryghed.

Om natten
Mennesket bag Salme 4 kender til vanskelige nætter. Han fortæller i Salme 4 om trængsler, krænkelser og vrede. Han kender også følelsen, når andre mennesker påstår, at der da ikke kan være megen lykke i at leve i troen på Gud.

Alt dette fortæller han til Gud i bøn. Og han beder: Løft dit ansigts lys mod os, Herre! - Når solen går ned og nattens mørke tager over, er der lys fra Herrens ansigt. For Herren er nådig. Han har befriet mig i trængsler og har vist mig sin underfulde troskab.

I fred hos Herren
Salmisten henvender sig direkte til os og siger: Tænk efter på jeres leje, og vær stille! Sela. - Vi får hjælp til at overveje vort liv i lys af Guds vilje og godhed. Og da sker dette underlige og underfulde, at vores hus og sovekammer med ét befinder sig i Guds eget hjerte. Vi bliver mindet om, at vi har en Frelser, som er død opstået for os. Tænk, at være i hans hjerte både når vi sover og vågner. Det giver større glæde i hjertet, end man har, når der er rigdom af korn og vin. Det gør natten god, selv om dagen var ond og vanskelig.

Kun du, Herre, lader mig bo i tryghed!

Lagt på www.vivit.dk/andagt 01.01.2005