GLÆDELIG JUL og GODT NYTÅR!
Kærlig hilsen fra vivit-redaktionen og Den evangelisk-lutherske Frikirke

Når jeg skriver dette, tænker jeg på..., hvad du tænker, når du nu er begyndt at læse? Hvad venter du dig af en julehilsen?

Noget til eftertanke, som varmer og gør godt, som giver tro og tillid til Gud og tryghed? I hvert fald er det, hvad jeg tænker. Og Gud...? Hvad tænker Gud? Er vi i hans tanker
- hvad tænker han så om os?

Med billedet af Bebudelsen begyndte det at "summe": Nu kom der bud fra englekor, /at Gud herned vil stige.
Min tanke står stille! Kommer han herned, hvor vi er?

- Ja, Gud kommer her, siger salmen og forklarer. Hans Søn, som i det høje bor/ og ejer ærens rige, / han sig vort kød vil tage på /og blandt os gå; / det nyt er uden lige. (DS 63v1).

Han siger Ja til os. Gud deler livet med os. Tænk engang!

- Og tænk på Maria, da hun fik bud fra englekor: "Herren er med dig, du benådede. Frygt ikke! For du har fundet nåde for Gud..."

Når jeg skriver dette, tænker jeg på..., hvorfor du nu læser videre. Hvad tænker du? - om julen, englekoret og Gud herned vil stige?

Jeg tænker på en begravelse, hvor én sagde til mig: "Livet er nu mærkeligt, ikke?" Og igen: "Det er nu også mærkeligt, at noget, der skete for så længe siden, kan have betydning i dag!"

Afdøde mindedes for sit indian-ske ordsprog: "Du fisker på den ene side. Jeg fisker på den anden side. Men ingen fisker i midten." - Vi fisker efter håb i liv og død. Og det kan se håbløst ud, som man sagde om Nazaret: "Kan noget godt komme derfra?"

Men tænk: Til Nazaret det budskab går, / som Gud sin engel byder, / Maria dér en hilsen får, / vidunderlig den lyder; / som lyn indtræder Gabriel / med et hilsæl, / som skrækker, skønt det fryder. (DS 63 v2).

- Jeg tænker: Det er altså herned Gud vil stige! Her vil han for alle tider være vort faste håb. Og både i livet og i døden vil han bytte skrækken ud med fryden!

Når jeg skriver dette, tænker jeg på..., om du kender tanken: Hvem er jeg egentlig? Hvad er meningen med mig og mit liv? Og hvad har jeg ud af den kristne tro?

Især når troen så at sige er kommet ind ad bagdøren gennem dåb og opdragelse uden at jeg har valgt den! Kan du også tænke:Hvem er jeg som kristen?

Hvad tænkte mon Maria? Det kom jo virkelig bag på hende. Hun sagde sit 'konfirmations-Ja': "Jeg er Herrens tjenerinde. Lad det ske mig efter dit ord." Men så forsvandt englen. Og hun løb ud ud i bjergene. Dér fandt hun sig selv som enestående privilegeret, da hendes tante gentog det første "bud fra englekor":

Livsaligste blandt Evas køn! / Gud så til dig i nåde, / du føde skal Guds egen Søn, / som haver alt at råde, / som strækker ud sin kongestav / fra hav til hav /til alle slægters både. (DS 63 v3).

- Jeg tænker på dåbsløftet fra Jesus: "Jeg er med jer alle dage!" Og tænk, det er ren foræring!

Når jeg skriver dette, tænker jeg på..., om du også har tænkt over, hvad det er 'at tro'.

Hvad tænkte mon Maria? Hendes tante sagde jo: "Salig er hun, som troede." Og så føjede hun til: "For det, der er sagt hende af Herren, skal gå i opfyldelse." Kan det tænkes, at hun sagde det sidste for at støtte? Maria kunne jo ikke "bare" tro, hvad hun hørte. "Hvordan skal det gå til? Jeg har jo aldrig været sammen med nogen mand" - udbryder hun. Mon ikke tante har hjulpet?

Og jeg tænker, hvordan får et menneske den tro, der siger - som i en salme "Jesus er mit liv i live?" Jeg tænker over svaret i Kingos salme her:

Guds kraft dig overskygge skal / og Ånden fra det høje / med nåde uden mål og tal /sig over dig skal bøje; / og Jesus er hans søde navn, som du i favnskal se med moderøje! (DS 63 v4).

- Tænk, at det er så enkelt! Blot at sige: "Lad det ske mig efter dit ord." Da giver Gud livet!

Når jeg skriver dette, tænker jeg på..., hvordan du har det med at bede og synge?

Om Maria siges det, at hun grundede over det, hun hørte.

Og hun svarer på det, hun hører, med et: "Lad det ske mig efter dit ord!" Da sker det. Guds Søn bliver til i hendes liv. Og hun synger! -

Så kan vel også vi synge og bede: O Herre Jesus lad din Ånd / mig kraftig overskygge, / bered mit hjerte ved din hånd, / at du deri kan bygge, / at også jeg kan åndelig / undfange dig / og aldrig fra dig rykke! (DS 63v5).

Jeg tænker, at når alt er muligt for Gud, kan det også ske for os. Og vi kan synge som Maria:

Så skal din Himmel i mig her / ved Åndens kraft begynde, / mit hjerte, sjæl og al begær / sig op til Gud skal skynde, / indtil jeg bliver engle lig / i Himmerig / og aldrig mer' skal synde! (DS 63v6).

Tænker du ikke også: Det er virkelig Jul!

Måske du vil tænke lidt mere over det? - så kan du læse Lukas 1,26-33.
Måske du vil tænke lidt mere over det? - så kan du læse Lukas 1,68-79.
Måske du vil tænke lidt mere over det? - så kan du læse Lukas 1,39-45.
Måske du vil tænke lidt mere over det? - så kan du læse Lukas 1,34-38.
Måske du vil tænke lidt mere over det? - så læs Marias Lov-sang i Lukas 1,46-55
Illustration: Nino Musio. Tekst: pastor Vagn Lyrstrand. Tlf. 38 74 66 61. E-mail til Vagn Lyrstrand